Složení  výkonného výboru 
Spolku přátel  šťáhlavského zámku

odsouhlasené ustavující schůzí 15.12.2015

 

Karel Luft  -  předseda

JUDr. Pavel Štětina - místopředseda (právní oblast)

Mgr. Zuzana Sermešová - hospodářka (ke konzultaci bude mít profesionální účetní)

Mgr. Iveta Bočanová – členka  (tisková mluvčí, mediální oblast)

Daniela Švábková -  členka (správa členské základny)

Ivo Hucl -  člen (kulturní oblast, kontakt s kulturní komisí obce)

Ladislav  Dvořák –  člen (znalec historie Šťáhlav i zámku)