ZPRÁVA Z AKCE "UKLIĎME ŠŤÁHLAVY" KONANÉ 7.4.2018
 
Akce se zúčastnilo 60 dobrovolníků z řad místních spolků, někteří zastupitelé obce, rodiny s dětmi nebo jednotlivci. Ze spolků bylo největší zastoupení TJ Sokola Šťáhlavy oddíl házené, zúčastnili se i členové volejbalového týmu, basketbalového družstva, členové divadelního spolku Šťavel a samozřejmě i členové našeho spolku. Četné vajgly po návštěvnících restaurace, která je na návsi, přišel uklidit zástupce za tuto restauraci.
Nejdříve byli všichni poučeni o bezpečnosti práce, následně byly rozdány rukavice, pytle, mapa s úsekem a skupinky se vypravily na svá místa úklidu. Nejvíce odpadu bylo na černé skládce v lese nad obcí, hodně odpadu bylo také v příkopech u cest vedoucích z obce nebo na pozemku státu za lesním úřadem nebo u nádraží. Úklid trval od 9 do cca 12 hodin, někteří měli hotovo dříve, jiní uklízeli až do půl jedné. Velký dík patří zaměstnancům obecní pracovní čety, kteří společně s lesním a ještě s jedním dobrovolníkem neúnavně nejen sváželi pytle s opadem, ale i uklízeli některé náročné lokality. Kdo se vrátil po úklidu na "základnu", která byla na obecním úřadě, dostal sladkou odměnu a hlavně děti uvítaly diplom.
Sesbíráno bylo cca 4,5 t odpadu, který byl odvezen do sběrného dvora.
 
Akce se vydařila, bylo pěkné počasí a její účastníci rádi podpořili dobrou věc.
 
 
AKTUÁLNÍ  AKCE - UKLIĎME ŠŤÁHLAVY, UKLIĎME ČESKO! – 7. DUBNA 2018
 
Spolek přátel šťáhlavského zámku se v naší obci jakožto organizátoruž podruhé  zapojil do celostátní akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“.
 
 
AKCE SE KONÁ 7. DUBNA OD 9:00 DO 12:00. SRAZ JE PŘED OBECNÍM ÚŘADEM (Masarykova 169, Šťáhlavy).
 
Spolek tímto vyzývá všechny spolky v obci (sokolové, volejbal, hasiči, včelaři, zahrádkáři, Červený kříž, rybáři, myslivci, střelci, chovatelé)  i ostatní občany a organizace (MŠ i ZŠ), aby se k akci připojili jako DOBROVOLNÍCI.
 
Věříme, že se nás sejde co nejvíc. Smyslem projektu je uklidit obec od odpadků, které někdo vyhodil, a bohužel mu bylo jedno, že tím poškozuje okolní prostředí.
 
Čím více osob se přihlásí, tím lépe bude prostředí v obci po akci vypadat.
 
Celostátní organizátor letos bohužel nemá rukavice ani pytle, proto si aspoň rukavice, prosím, vezměte vlastní.  Na akci bude spolupracovat i obec Šťáhlavy, která zajistí, aby odpad, který sesbíráme, byl odvezen do sběrného dvora nebo do kontejneru.
 
Proč byste měli uklízet odpad, který jste neodhodili?
 
Protože vám stejně jako nám záleží na tom, jak vypadá naše okolí. Ten, kdo odpad odhodil, jej po sobě asi bohužel neuklidí, je to na NÁS!  Účast na akci a její propagace buduje v lidech  a dětech povědomí o tom, že odpad je potřeba dávat jen tam, kam se dávat má.
 
Jak bude úklid probíhat?
Sejdeme se před obecním úřadem ve Šťáhlavech. Dobrovolníci budou poučeni o pravidlech bezpečnosti práce, obdrží rukavice a pytle (snad jich bude dostatek) a budou rozděleni do skupin. Skupiny pak projdou určené oblasti v obci, budou sbírat odpad, který umístí na vytipovaných místech. Odpad následně odvezou zaměstnanci obce do sběrného dvora nebo do určeného kontejneru.

Dotazy zodpoví: Iveta Bočanová, tajemnik@stahlavy.cz, 724 162 518

Facebook spolku:  www.facebook.com/www.spolekzamekstahlavy.cz

Facebook obce Šťáhlavy: https://www.facebook.com/stahlavy/

 
Jak můžete pomoci, pokud se nemůžete zapojit přímo do úklidu?
 
  • informacemi o již existující černé skládce na území obce
  • dodáním rukavic nebo pytlů
 
 
 
Zpráva z akce "Ukliďme Šťáhlavy, ukliďme Česko" za r. 2017                  
Akci v naší obci zorganizoval Spolek přátel šťáhlavského zámku. Sešli jsme se před obecním úřadem, rozdali rukavice, pytle a jednotlivým skupinám i mapy, kde má skupina uklízet. Pytle s odpadem zanechali dobrovolníci na vytipovaných místech a odvezli je zaměstnanci obce. Po úklidu se dobrovolníci vrátili před OÚ, kde zejména děti dostaly sladkou odměnu a diplom. Zúčastnili se v hojném počtu místní házenkáři, volejbalisté, připojila se i základní škola a řada dalších dobrovolníků. Množství odpadu předčilo naše očekávání, kromě "běžných" odpadků jsme našli řadu pneumatik, menší nábytek, část záchodové mísy, závěs z vlaku nebo pytel se smrdutým, mokrým starým oblečením. Akce se vydařila, počasí nám přálo, lidé odcházeli s dobrým pocitem, že pracovali pro dobrou věc. Věříme, že pokud akci příští rok znovu uskutečníme, bude odpadu již méně. Sesbíraji jsme cca 2 tuny odpadu, přesné číslo budeme znát na začátku měsíce května. Dobrovolníků bylo celkem 80, z toho 45 dětí.
 
 
 
 

 

O nás

 

Impuls k založení „Spolku přátel šťáhlavského zámku“ přišel někdy v červnu 2015 v hlavách JUDr. Pavla Štětiny, radního obce Šťáhlavy a Karla Lufta, zastupitele obce poté, kdy Karel, zvaný Prasokol, dne 4.5.2015 zjistil, že je skvostná nemovitost - renesanční část šťáhlavského zámku, na prodej za 10 milionů. Ten den to oznámil Radě obce.

Následovala prohlídka zámku zastupiteli a velká diskuse mezi zastupiteli, zda zámek koupit pro obec Šťáhlavy. Jednoznačně převážil názor, že na to obec nemá finanční prostředky, zejména oprava této historicky velmi významné památky by byla finančně příliš náročná. Zámek je nyní v nevalném stavu, zejména stav vnějšího pláště budovy je velmi smutný, zahrada zámku pro veřejnost nevyužitelná.

A právě proto byl založen Spolek přátel šťáhlavského zámku, aby udělal vše pro navázání úzkého vztahu s budoucím majitelem a tím se vytvořily podmínky k tomu, aby alespoň zčásti byl zámek, zejména pak jeho parky,  zpřístupněny veřejnosti, především občanům Šťáhlav a Šťáhlavic. 
Dalším cílem Spolku přátel je, aby byl zámek opraven a zvelben, aby se  v zámku a  jeho parcích konaly kulturní a společenské akce i se v těchto prostorách umožnilo komerční využití především v oblasti služeb obyvatelstvu.

Spolek si vzal navíc do vínku starostlivost o historické i sakrální památky v obou obcích a bude se věnovat i  orgnizování akcí hlavně společenského a kulturního charakteru, ale i jiných akcí, z jejichž výtěžku bude čerpat prostředky na činnost spolku.