SPOLEK PŘÁTEL ŠŤÁHLAVSKÉHO ZÁMKU – VÍTÁME NOVÉ ČLENY

 

Záleží Vám na tom, jak vypadá centrum obce Šťáhlavy?

Chcete podpořit snahu spolku o oživení šťáhlavského zámku a jeho zahrad?

Staňte se členy Spolku přátel šťáhlavského zámku!

Jak?

Vyplněním přihlášky a zaplacením členského příspěvku (jeho minimální roční výše je 10 Kč, ale uvítáme, přispějete-li více).

Kde se přihlásit?

  • elektronicky na těchto webových stránkách spolku nebo

  • na obecním úřadu v sekretariátu u paní Švábkové nebo

  • nahlaste své jméno a adresu nebo telefonní číslo v novinovém stánku ve Šťáhlavech, následně budete osloveni členem výboru spolku, který pro Vás potřebné záležitosti nutné pro vstup do spolku zajistí.

Jak uhradit členský příspěvek?

  • bezhotovostně na účet spolku č. 275519071/0300 nebo

  • v hotovosti v sekretariátu na OÚ u paní Švábkové.

 

Každý člen spolku obdrží členskou kartičku a dobrý pocit, že přispívá na dobrou věc. Předpokládáme, že při kulturních akcích organizovaných spolkem budou členové spolku finančně zvýhodňováni.

Naším 1. úkolem je účinná pomoc obci při přípravě oslav 777 let od 1. písemné zmínky o obci Šťáhlavy, která se bude konat 10. září letošního roku, která ale zatím nebude v zámeckém parku.

Věříme, že naše úsilí pomůže k tomu, abychom na šťáhlavský zámek a jeho okolí mohli být v budoucnu pyšní.

Přidejte se k nám – MÁ TO SMYSL.

E-mail: spolek-zamek-stahlavy@seznam.cz

https://www.facebook.com/www.spolekzamekstahlavy.cz/